T-shirt

Profilkläder är kläder med tryck som profilerar ett företag gentemot sin målgrupp. Kläderna skall kunna associeras med företaget och är anpassade för att märkas med olika metoder.